Görme Engelliler

 Ali ATAGÜN 

26.01.1954 Kayseri Bünyan’da doğmuştur. Bünyan Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1975 yılında mezun olmuştur. 20.01.1976’da TÖBANK Müfettiş Yardımcılığına başlamış, 1976-1988 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmış, mesleki konularda inceleme yapmak üzere bir yıl süreyle İngiltere’de bulunmuş, 1988-1992 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini ifa etmiş, 1992-1995 yıllarında Lahey Büyükelçiliğinde Maliye ve Gümrük Müşavirliği görevini yürütmüş, daha sonra Baş Hesap Uzmanlığı görevini sürdürürken, bir süre Devlet Bakanı Danışmanlığı da yapmış, 2001-2004 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığında Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. “Türkiye’de Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mevzuat” ve mesleki konularda çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır. 20.09.2004 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilen ATAGÜN, 04.10.2010 tarihinde de Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.10.2014 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ATAGÜN, İngilizce bilmektedir.