Görme Engelliler

 H. Gündüz HAŞTEMOĞLU 

27.05.1940 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1963 yılında mezun olmuş, TPDAİE’yi bitirmiştir. 30.12.1966 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 12.10.1979 tarihinde Danıştay Kanunsözcülüğüne atanmış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Savcısı olarak değişmiştir. Edirne ve Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 28.05.1996 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 18.07.2002 tarihinde Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına seçilmiş, 27.5.2005 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.