Görme Engelliler

 H. Güler MERMUT 

16.07.1937 tarihinde Kemaliye (Malatya)’de doğmuştur. Ankara Kız Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. 31.08.1960 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, Danıştay Kanunsözcülüğü, Danıştay Savcılığı görevlerinde bulunmuştur. 25.01.1982 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 09.10.2000 tarihinde ise Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına seçilmiş, 16.07.2002 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.