Görme Engelliler

 M. Orhan TÜZEMEN 

1923 yılında doğmuştur. Hukuk Fakültesini bitirmiş, 1965 yılında Danıştay Kanunsözcülüğüne atanmış, 09.06.1971 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 15.11.1979 tarihinde Altıncı Daire Başkanlığına, 25.01.1982 tarihinde Başkanvekilliğine, 25.05.1987 tarihinde de Danıştay Başkanlığına seçilmiş, 14.12.1988 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.