Görme Engelliler

 Tevfik ŞENOCAK 

1898 yılında doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirmiş, 14.12.1950 tarihinde seçildiği Danıştay Üyeliği görevinden 13.05.1954 tarihinde Erzincan Mebusluğuna seçilmesi dolayısıyla ayrılmıştır. 06.01.1960 tarihinde Yedinci Daire Başkanlığına seçilmiş ve 11.08.1960 tarihinde isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.