Görme Engelliler

 Habibe ÜNAL 

25.07.1953 tarihinde Abana’da doğmuştur. Ankara Kurtuluş Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1975 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajı yapmış, Vergiler Temyiz Komisyonu Raportörlüğü görevinde bulunmuş, 21.03.1977 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamıştır. 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiş, 05.04.1993 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmıştır. 10.02.2004 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 04.04.2011 tarihinde Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçilen ÜNAL,  24.07.2007-13.07.2011 tarihleri arasında  Uyuşmazlık Mahkemesi Asıl Üyeliği görevinde   bulunmuştur.