Görme Engelliler

 Muzaffer KUTMAN 

1914 yılında doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirmiş, 03.01.1952 tarihinde Danıştay’a girmiş ve 27.02.1959 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 25.05.1971 tarihinde Altıncı Daire Reisliğine seçilmiş ve 06.06.1975 tarihinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.