Uluslararası Sözleşmeler 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme