Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Metin FEYZİOĞLU ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sayın Av. Sabiha TEKİN 17 Eylül 2019 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.