Başkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali HABERAL ve Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sadi ÇAYCI, 19 Nisan 2019 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.