Görme Engelliler

 T.C. Danıştay Başkanlığı’ndan 

Başvuru sonuçları için tıklayınız


ZABIT KATİBİ UYGULAMA SINAVI DETAYLARI:
Zabıt Katibi olarak çalışmak üzere internet üzerinden başvuru yapan adaylar için uygulama (klavye) sınavı F Klavye için 27/02/2014 Perşembe günü, Q Klavye için 28/02/2014 Cuma günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Binası Ehlibeyt Mah. 1242. Cad. (Eski 5. Cad.) No:34 Balgat/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Uygulama sınavında, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11 nci maddesi uyarınca sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır.
Adayların sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı veya ehliyet belgelerini bulundurmaları gerekmektedir.
Uygulama sınavında başarılı olan adayların hangi gün ve saatte sözlü sınavına alınacaklarına ilişkin duyuru Başkanlığımız (http://www.danistay.gov.tr) internet sitesinden ayrıca yapılacaktır.


HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI:

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Hizmetli olarak çalışmak üzere internet üzerinden başvuru yapan adaylar için sözlü sınavı 24/02/2014 Pazartesi günü, başvuru ilanında da belirtildiği üzere Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 60’ı ve sözlü sınav puanının % 40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Adayların sözlü sınavına gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Başvuru formu( Bu formun çıktısı alındıktan sonra bilgiler doldurularak fotoğraf yapıştırılıp imzalanacaktır.)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi