Görme Engelliler

 Almanya Baden-Württenberg Ziyareti Bilgi Notu 

Yargıtay Başkanlığının misafiri olarak Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere Almanya Baden-Württenberg Eyaleti Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Dr. Franz STEİN ve temsilcilerinden oluşan bir heyet 24 Eylül 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır.

Anılan ziyaret kapsamında Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere Almanya Baden-Württenberg Eyaleti Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Dr. Franz STEİN ve temsilcilerinden oluşan bir heyet 24 Eylül 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanvekili Sayın Sinan YÖRÜKOĞLU tarafından kabul edilmişlerdir. 

Kendilerine Türk idari yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş ve Danıştay ile Almanya Baden-Württenberg Eyaleti Yüksek Mahkeme Bakanlığı arasındaki işbirliği hususları görüşülmüştür. Ayrıca ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve anılan heyete Danıştay binası tanıtılmıştır.