Görme Engelliler

  

Anılan ziyaret kapsamında Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere Fas Krallığı Yargıtay Başkanı Mustafa FARESS, Fas Krallığı Başsavcısı Mustafa MADDAH ve temsilcilerinden oluşan bir heyet 01 Temmuz 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanvekili Sayın Sinan YÖRÜKOĞLU tarafından kabul edilmişlerdir. Misafir heyete Danıştay Genel Sekreteri Sayın Mustafa KÖKÇAM eşlik etmişlerdir. Bu kapsamda ilerleyen süreçte iki ülke arasında daha ayrıntılı çalışmalar yapılması hususunda mutabakata varılmış, giderek güçlenen işbirliğinin her alanda geliştirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda karşılıklı isteklilik vurgulanmıştır. Ayrıca ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve anılan heyete Danıştay binası tanıtılmıştır