Görme Engelliler

  

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim olarak çalışmak üzere başvuru yapan adaylar için12/07/2013 tarihinde yapılan uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınavı 17/07/2013 Çarşamba günü saat 09:00’da Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10.Km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.


Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

-Sözleşmeli Mütercim uygulama sınavı sonucuna ilişkin liste için tıklayınız.