Görme Engelliler

 T.C. Danıştay Başkanlığı’ndan 

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Kadrolu Şoför olarak çalışmak üzere başvuru yapan adaylar için 11/07/2013 tarihinde yapılan uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınavı 15/07/2013 Pazartesi günü Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.


Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listede isimlerinin karşısında belirtilen saatlerden en az 30 dakika önce Başkanlığımızda hazır bulunması gerekmektedir.


Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

-Kadrolu Şoför uygulama sınavı sonucuna ilişkin liste için tıklayınız.
-Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav saatlerine ilişkin liste için tıklayınız.