Görme Engelliler

  

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Kadrolu Şoför olarak çalışmak üzere başvuru yapan adaylar için uygulama sınavı; 11/07/2013 Perşembe günü Danıştay Başkanlığı  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No:149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.


Uygulama sınavı; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11 nci maddesi uyarınca; merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı (120 aday) kadar aday araç başında kullanma becerisi ölçülmek üzere yapılacak olup, Adayların uygulama sınavında başarılı olabilmesi için en az 70 puan almaları gerekmektedir.


Sınav günü uygulama sınavı yerine ulaşım Başkanlığımızca sağlanacak olup, adayların sınav yerine zamanında ulaştırılabilmesi için adayların uygulama sınav saatinden en az 30 dakika önce Danıştay Başkanlığı yukarıda belirtilen adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.


Uygulama sınavında başarılı olan adayların hangi gün ve saatte sözlü sınavına alınacaklarına ilişkin duyuru Başkanlığımız (http://www.danistay.gov.tr) internet sitesinden ayrıca yapılacaktır.

Uygulama sınavına katılacak adaylara ilişkin liste için tıklayınız.
Başvurusu kabul edilmeyen adaylara ilişkin liste için tıklayınız.