Görme Engelliler

  

Başkanlığımızda görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 12. dereceli 9 adet ve 13. dereceli 3 adet olmak üzere toplam 12 Şoför kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular, 01/07/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 08/07/2013 Pazartesi günü saat 17:30 da sona erecektir.