Görme Engelliler

  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı ve Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere Polonya Yargı Kurulu Başkan Yardımcısı  Sayın Malgorzata Niezgódka-Medek, Wroclaw Bölge Mahkemesi Başkanı Sayın Ewa Barnaszewska, Cracow Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi Sayın Jan Kremer ve Gdansk Bölge Mahkemesi Hakimi Sayın Janusz Zimny 21 Mayıs 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanvekili Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmişlerdir. Ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve Danıştay binası tanıtılmıştır.