Görme Engelliler

  

Danıştay’ın 145. Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” kutlamaları kapsamında; Danıştay Başkanvekili Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün başkanlığında, “İdari Yargının Gelişim Yönü: Karşılaştırmalı Hukukta Danıştay Uygulaması” konulu Sempozyum düzenlenmiştir.

Sempozyumda; Christian VIGOUROUX(Fransız Danıştayı, Rapor ve Araştırma Bölümü Başkanı)-"Fransız Danıştayı ve Yargı içindeki önemi"

Prof.Dr.Bülent OLCAY( Danıştay 8.Daire Üyesi)-"Türk Danıştayı ve Yargı içindeki önemi"

Dr.Ulrich MAIDOWSKI(Almanya Federal Mahkemesi Hakimi)-"Yargı Ayrılığının Düşündürdükleri"

Doç.Dr.Murat YANIK(İstanbul Üniv.Huk.Fak. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)-"Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Yargı Ayrılığı Sistemi "

Konularında sunum yapmışlardır.