Görme Engelliler

  

Başkanlığımız 2014 - 2018 Stratejik Planı hazırlık çalıştaylarının Üçüncüsü Danıştay Başsavcısı Mevlüt ÇETİNKAYA, Danıştay Genel Sekreteri Mustafa KÖKÇAM ile Danıştay Üye, Savcı, Tetkik Hakimleri ile Bölge İdare Mahkemesi Üyeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli Hakimlerin katılımlarıyla 26-28 Nisan tarihlerinde Bolu Gazelle Resort Otelde gerçekleştirilmiştir.

Öğretim görevlilerince Stratejik Plan Çalıştayında bulunan katılımcılara Vizyon, Misyon ile GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit), Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik sunum yapılmıştır. Yapılan sunumdan sonra, katılımcıların oluşturduğu her biri 13 kişiden oluşan 7 grup tarafından Başkanlığımızın Vizyonu, Misyonu, Güçlü Yanları, Zayıf Yanları, Fırsat ve Tehditleri ile Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılan değerlendirmeler yine her bir grup tarafından belirlenen grup sözcüleri tarafından sunum yapılarak katılımcılarla paylaşılmıştır.