Görme Engelliler

   

Danıştay İnsan Hakları Komisyonu’nun etkinlikleri kapsamında, Danıştay bünyesinde insan hakları konusunda farkındalığın artırılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları konusunda Tetkik Hâkimi ve Savcılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla Danıştay Onbeşinci Dairesi ve Danıştay İnsan Hakları Komisyonu üyesi Sayın Dr. Selami Demirkol tarafından 16 Nisan 2014-11 Haziran 2014 tarihleri arasında, Danıştay Başkanlar Kurulu, İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Dava Daireleri Kurulu, Genel Sekreterlik ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Tetkik Hâkimlerine yönelik olarak “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılanma Hakkı”; 10 Haziran 2014 tarihinde ise Danıştay İdari Dava Dairelerine yönelik olarak, Danıştay Altıncı Dairesi ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi Sayın İlhan Hanağası tarafından “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı” konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir. 
Sunuşu gerçekleştirilen konulara ilişkin dokümanlara ekten ulaşılabilecektir.

Not: Sözleşmenin diğer maddelerine ilişkin olarak Komisyon Üyelerimizce gerçekleştirilecek sunum etkinlikleri planlanma aşamasında olup, program takvimi oluşturulması sonrasında Dairelerimizle ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İnsan Hakları Duyarlılığı dokümanına erişmek için tıklayınız.

Mülkiyet Hakkı sunumuna erişmek için tıklayınız.

Adil Yargılanma Hakkı dokümanına erişmek için tıklayınız.