Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca istihdam edilecek olan 6 Kadrolu Hizmetli alımı geçici başvuru sonuçları ile sözlü sınavına alınacaklar belirlenmiştir.

Başvuru sonuçlarına itirazı olanların 2(iki) iş günü içerisinde (15 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar) Danıştay Genel Sekreterliği Personel ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca sözlü sınavına başvuran adaylar arasından merkezi sınavda alınan puanlar esas alınmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağırılacak olup, sözlü sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 30 kişiden en yüksek puan 90,9332, en düşük puan 84,1407 olarak teşekkül etmiştir.

Danıştay’da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi uyarınca 6 Kadrolu Hizmetli olarak istihdam edilmek üzere sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Ek Madde 1 uyarınca ekte örneği yer alan Güvenlik Soruşturması Formunu bilgisayar ortamında doldurarak çıktısını almaları, fotoğraf yapıştırarak ayrıca hazırlayacakları fotoğraflı CV’leri ile birlikte 17 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılacak sözlü sınav tarihi ve yeri başvuru sonuçları kesinleştikten sonra ayrıca internet sitemizde ilanen duyurulacaktır.

Hizmetli geçici başvuru sonuçları için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız.