Görme Engelliler

   

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Sayın Maikel MORENO ve beraberindeki heyet 13 Kasım 2019 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından makamında kabul edilmiştir.