Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI:

 

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Destek Personeli (19 Hizmetli, 3 Aşçı, 2 Garson, 2 Bulaşıkçı, 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) olarak istihdam edilmek üzere şahsen başvuru yaptıkları tespit edilen adayların sözlü sınavı; Hizmetli için 30/09/2019 Pazartesi günü, Aşçı, Garson, Bulaşıkçı, Sağlık Teknisyeni için 01/10/2019 Salı günü Danıştay Başkanlığı (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. Km) adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavda başarılı olanların mezkur yönetmeliğin "Değerlendirme" başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca; sınavlardan başarılı olanlardan uygulama sınavı yapılmayan kadrolar için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın % 60’ı, sözlü sınavından aldıkları puanların % 40’ı; uygulama sınavı yapılan kadrolar için ise merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna görebelirlenecektir.

Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı aslını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların sözlü sınav gününde belirtilen saatten, yarım saat önce hazır olmaları gerekmektedir.

 

Hizmetli sözlü sınav tarihi ve saati için tıklayınız.

Sağlık Teknisyen Yardımcısı sözlü sınav tarihi ve saati için tıklayınız.

Bulaşıkçı sözlü sınav tarihi ve saati için tıklayınız.

Aşçı sözlü sınav tarihi ve saati için tıklayınız.

Garson sözlü sınav tarihi ve saati için tıklayınız.