Görme Engelliler

   

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Metin FEYZİOĞLU ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sayın Av. Sabiha TEKİN 17 Eylül 2019 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.