Görme Engelliler

 Romanya Adalet Bakanı ve Beraberindeki Heyetin Ülkemizi Ziyareti 

Adalet Bakanlığı’nın konuğu olarak Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere Romanya Adalet Bakanı Sayın Robert-Marius CAZANCIUE ve temsilcilerinden oluşan bir heyet 22 Mayıs 2014 tarihinde Danıştay Başkanlığı’na resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmişlerdir.
Kendilerine Türk idari yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş ve Danıştay ile Romanya Adalet Bakanlığı arasındaki işbirliği hususları görüşülmüş, iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alışverişinde bulunarak anılan heyete Danıştay binası tanıtılmıştır.