Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

AÇIKLAMA;

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca istihdam edilecek olan 28 Destek Personeli (19 Hizmetli, 3 Aşçı, 2 Garson, 2 Bulaşıkçı, 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) alımı geçici başvuru sonuçları ile sözlü ve/veya uygulama sınavına alınacaklar belirlenmiştir.

Başvuru sonuçlarına itirazı olanların 2(iki) iş günü içerisinde (09 Temmuz 2019 Salı günü mesai bitimine kadar) Danıştay Genel Sekreterliği Personel ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca sözlüsınavına (19 Hizmetli, 2 Bulaşıkçı, 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) başvuran adaylar arasından merkezi sınavda alınan puanlar esas alınmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının 5 (beş) katı aday çağırılacak olup, uygulama sınavına ( 3 Aşçı ve 2 Garson) ise başvuruları kabul edilen tüm adaylar çağrılacaktır.

Sözleşmeli Destek Personeli (2 Bulaşıkçı) sözlü sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 10 kişiden en yüksek puan 92.51925, en düşük puan 84.23848,

Sözleşmeli Destek Personeli (2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) sözlü sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 10 kişiden en yüksek puan 90.34893, en düşük puan 80.92386,

Sözleşmeli Destek Personeli (19 Hizmetli) sözlü sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 95 kişiden en yüksek puan 93.66342, en düşük puan 80.48852 olarak teşekkül etmiştir.

Danıştay da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Destek Personeli (19 Hizmetli, 3 Aşçı, 2 Garson, 2 Bulaşıkçı, 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) olarak istihdam edilmek üzere sözlü ve/veya uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 inci maddesine uygun olarak; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu bilgisayar ortamında doldurarak, çıktısını almaları, fotoğraf yapıştırarak ayrıca hazırlayacakları fotoğraflı CV’leri ile birlikte 10 Temmuz 2019 çarşamba günü mesai bitimine kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Destek Personeli (19 Hizmetli, 3 Aşçı, 2 Garson, 2 Bulaşıkçı, 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) için yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınavlarının tarihi ve yeri başvuru sonuçları kesinleştikten sonra ayrıca internet sitemizde ilanen duyurulacaktır.

Hizmetli geçici başvuru sonuçları için tıklayınız.

Bulaşıkçı geçici başvuru sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknisyen Yardımcısı geçici başvuru sonuçları için tıklayınız.

Aşçı geçici başvuru sonuçları için tıklayınız.

Garson geçici başvuru sonuçları için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu için tıklayınız.