Görme Engelliler

   

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi Sayın Doç. Dr. Saadet YÜKSEL ve Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Sayın Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL 19 Haziran 2019 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.