Görme Engelliler

   

Başkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali HABERAL ve Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sadi ÇAYCI, 19 Nisan 2019 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.