Görme Engelliler

   

Danıştay Başkanımız Sayın Zerrin GÜNGÖR ve beraberindeki Danıştay Meslek Mensuplarından oluşan heyet 5 Mart 2019 tarihinde Ankara Valisi Sayın Vasip ŞAHİN’e iade-i ziyarette bulunmuşlardır.