Görme Engelliler

   

Danıştay Başkanımız Sayın Zerrin GÜNGÖR ve beraberindeki Danıştay Meslek Mensuplarından oluşan heyet 5 Mart 2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet BARCA’ya iade-i ziyarette bulunmuşlardır.