Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NDAN 

06/07/2018 tarihli ilanımız ile duyurulan, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 adet Şoför kadrosu için başvuru sonuçları ile uygulama sınavına alınacaklar belirlenmiştir.

KADROLU 6 ŞOFÖR OLARAK ALINACAKLARIN UYGULAMA SINAVI DETAYLARI

Danıştayda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Şoför olarak istihdam edilmek üzere şahsen başvuru yaptıkları tespit edilen adaylardan, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylardan ilk 60 aday belirlenerek 03/11/2018 tarihinde saat 09:30dan başlanarak Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/ANKARA adresinde uygulama (direksiyon) sınavına alınacaktır.

Uygulama (direksiyon) sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 60 kişiden en yüksek puan 85,62886, en düşük puan 75,89521 olarak teşekkül etmiştir.

Adayların sınav gününde uygulama (direksiyon) sınavı yerinde yarım saat öncesinde hazır olmaları gerekmektedir..

Adayların uygulama sınavına gelirken ehliyet ve nüfus cüzdanını (aslı ve fotokopisini) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru Sonuçları için tıklayınız.