Görme Engelliler

   

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN 27 Haziran 2018 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e veda ziyaretinde bulunmuşlardır.