Görme Engelliler

   

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Sayın Nuri NECİPOĞLU 25 Haziran 2018 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e veda ziyaretinde bulunmuşlardır.