Görme Engelliler

   

1-  AÇIKLAMA;

 

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Şoför olarak çalışmak üzere şahsen başvuru yapan adaylar için yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara yönelik olarak 29/01/2018 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin "Değerlendirme" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı Listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 25/05/2018 Cuma gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.

 

2) GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

 

6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,

Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır, e-devlet üzerinden alınan kayıt belgeleri de geçerli olacaktır.)

Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,

Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca " aslı gibidir " şeklinde onaylanabilecektir. )

Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,

Mal bildirim beyanı.

 

Nihai Başarı sonuçları için tıklayınız.