Görme Engelliler

  

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nizamettin Aktay, araştırma görevlileri ve öğrencilerinden oluşan bir heyet, 19 Nisan 2018 tarihinde Kurumumuza ziyarette bulunmuştur.Heyete Danıştay’ın kuruluşu, yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilmiş, öğrencilerden gelen sorular cevaplandırılmış ve Danıştay binası tanıtılmıştır.