Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisi’nin davetlisi olarak ülkemize gelen heyete Türk idari yargı sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve anılan heyete Danıştay binası tanıtılmıştır.