Görme Engelliler

   

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol PARLAK 28 Şubat 2018 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.