Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Destek Personeli pozisyonunda (Hizmetli) olarak çalışmak üzere şahsen başvuru yapan adaylar için sözlü sınavı 03/01/2018 Çarşamba günü Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin "Değerlendirme" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sözlü sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 35 kişiden en yüksek puan 94,18876, en düşük puan 86,642 olarak teşekkül etmiştir.

Adayların sözlü sınavına gelirken yanlarında nüfus cüzdanı ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 inci maddesine uygun olarak; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu bilgisayar ortamında doldurup çıktısını imzalayıp, fotoğraf yapıştırıp getirmeleri gerekmektedir.


Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu için tıklayınız.