Görme Engelliler

 Stratejik Plan Çalıştayı 

Başkanlığımız 2014 - 2018 Stratejik Planı hazırlık çalıştaylarının İkincisi Danıştay Başkanvekili Zerrin GÜNGÖR, Danıştay Genel Sekreteri Mustafa KÖKÇAM ile Danıştay Üye, Savcı, Tetkik Hâkimleri, Bölge İdare Mahkemesi Üyeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli Hâkimlerin katılımlarıyla 19-21 Nisan tarihlerinde Bolu Gazelle Resort Otelde gerçekleştirilmiştir. Öğretim görevlilerince Stratejik Plan Çalıştayında bulunan katılımcılara Vizyon, Misyon ile GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit), Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik sunum yapılmıştır. Yapılan sunumdan sonra, katılımcıların oluşturduğu her biri 12 kişiden oluşan 7 grup tarafından Başkanlığımızın Vizyonu, Misyonu, Güçlü Yanları, Zayıf Yanları, Fırsat ve Tehditleri ile Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan bu çalışmalar yine her bir grup tarafından belirlenen grup sözcülerince sunum yapılarak katılımcılarla paylaşılmıştır.

Başkanlığımız 2014 - 2018 Stratejik Planı hazırlık çalıştaylarının Üçüncüsü 26-28 Nisan 2013 tarihlerinde yine Bolu Gazelle Resort Otelde gerçekleştirilecektir.