Görme Engelliler

 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ ALIMIYLA İLGİLİ DUYURU 

19/06/2017 tarihli ilanımız ile duyurulan, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonunda alınacak 60 Zabıt Kâtibi için sözlü sınava giren adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 inci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında dolduracakları fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu imzalayarak en geç 08/11/2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. km Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya kargo, APS ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Kargo ya da APS ile gönderilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun en geç 08/11/2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu örneği için tıklayınız.