Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Zabıt Kâtibi Sözlü Sınav Detayları:

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca Zabıt Kâtibi olarak çalışmak üzere başvuru yapan, F Klâvye ve Q Klâvye için 07/10/2017 Cumartesi günü yapılan uygulama (klâvye) sınavında başarılı olan adaylara yönelik sözlü sınavı 13 Ekim 2017, 16 Ekim 2017 ve 17 Ekim 2017 tarihlerinde, başvuru ilanında da belirtildiği üzere Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Adayların sözlü sınavına gelirken Nüfus cüzdanlarını getirmeleri gerekmektedir.

Uygulama (klavye) sınav sonucu ve sözlü sınav tarihi için tıklayınız.