Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ UYGULAMA SINAVI DETAYLARI

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonunda 60 Zabıt Katibi olarak istihdam edilmek üzere şahsen başvuru yaparak bu başvuruları kabul edilen ve şartları taşıyan adaylardan uygulama sınavına, merkezi sınavdan alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının yirmi katı (1200) aday uygulama (klavye) sınavına alınacaktır. Uygulama sınavı (Klavye) 07/10/2017 Cumartesi günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Binası Ehlibeyt Mahallesi 1242. Cadde (Eski 5. Cadde) No:34 Balgat/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Uygulama (klavye) sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 1200 kişiden en yüksek puan 95,29052, en düşük puan 77,49809 olarak teşekkül etmiştir.

Uygulama sınavına gireceklere ait liste için tıklayınız.
Başvurusu reddedilenlere ait liste için tıklayınız.

 UYGULAMA SINAV KURALLARI

  • Uygulama sınavında, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11. maddesi  uyarınca sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır.
  • Uygulama sınavında başarılı olan adayların hangi gün ve saatte sözlü sınavına alınacaklarına ilişkin duyuru Danıştay (www.danistay.gov.tr ) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
  • Adayların, sınava girebilmek için yanlarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek olup bunlardan birini yanında bulundurmayan aday sınava alınmayacaktır.
  • Bu belgeler, Salon Başkanının gözetiminde büyük bir titizlikle incelenecek ve bir adayın yerine başkasının sınava girmesine kesinlikle imkân verilmeyecektir.
  • Koyu renk camlı gözlük, sakal gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açabilecek durumlarda Salon Başkanı, adaylara gerekli uyarılarda bulunacak, kimliği hakkında açık bir şüpheye düştüğü takdirde adayı Sınav Uygulama Masası’na yönlendirecektir.
  • Sınav salonuna cep telefonu alınmayacaktır. Sınav görevlileri emanet almayacaklardır.
  • Çağrı cihazı, ses kayıt cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar-fotoğraf makinası özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatı yanında bulunduran adaylar sınava alınmayacaktır.
  • Bu araçlarla sınava girdiği tespit edilen adayların adı Salon Sınav Tutanağına yazılacak, sınavı geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.