Görme Engelliler

   

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi İdari ve Vergi Dava Daireleri Başkanlarından oluşan bir heyet 21 Eylül 2017 tarihinde, göreve yeniden seçilmiş olmaları dolayısıyla Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e tebrik ziyaretinde bulunmuşlardır.