Görme Engelliler

   

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile Ankara İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkanlarından oluşan bir heyet 14 Eylül 2017 tarihinde göreve yeniden seçilmiş olmaları dolayısıyla Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e tebrik ziyaretinde bulunmuşlardır.