Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NDAN 

19/06/2017 tarihli ilanımız ile duyurulan, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, sözleşmeli Şoför olarak görev yapmak üzere başvuru yapan ve bu başvuruları kabul edilen adaylara yönelik 12-13-14/07/2017 tarihlerinde yapılan uygulama (direksiyon) sınavında Danıştay Personel Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Uygulama Sınavı başlıklı 11’inci maddesinin 4’üncü maddesi uyarınca en az 70 puan alarak başarılı olanların sözlü sınavı 18/07/2017 Salı günü saat 09:30’dan başlanarak Danıştay Başkanlığı (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10.Km) adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, mezkûr Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı aslını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların sözlü sınav günlerinde yarım saat öncesinde hazır olmaları gerekmektedir.

Uygulama (direksiyon) sınavı sonucuna erişmek için tıklayınız.