Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NDAN 

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNDA HİZMETLİ OLARAK ALINACAKLARIN SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Hizmetli olarak çalışmak üzere şahsen başvuru yapan adaylar için sözlü sınavı 17/07/2017 Pazartesi günü, başvuru ilanında da belirtildiği üzere Danıştay Personel Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin "Değerlendirme" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Sözlü sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 50 kişiden en yüksek puan 98,31836, en düşük puan 88,79224 olarak teşekkül etmiştir.

Adayların sözlü sınavına gelirken nüfus cüzdan aslını getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav saati için tıklayınız.