Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin resmi davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Kuveyt Devleti Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Sayın Khaled SALEM ile beraberindeki heyet 16 Mayıs 2017 tarihinde Başkanlığımız tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış, konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdimi ve Kurumumuzun gezilmesinin ardından ziyaret sona ermiştir.