Görme Engelliler

 Yemen Heyeti Ziyareti 

Türk Yargı Sistemi ile ilgili olarak temaslarda bulunmak üzere Adalet Bakanlığı’nın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Yemen Adalet Bakanı Sayın Morshed Ali Al-Arashani, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ali Ahmed Naser Al-Awash ve beraberindeki heyet 3 Nisan 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanı Sayın Hüseyin KARAKULLUKCU tarafından kabul edilmişlerdir. Bu heyete Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Sabit ve Tetkik Hâkimi Mustafa Burak Çil eşlik etmişlerdir. Ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuştur.