Görme Engelliler

   

31 Mart 2017 Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında Danıştay konferans salonunda Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından "İnsan İlişkileri ve İletişim" konulu bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Sayın Yıldırım söyleşi sonrasında Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından makamında kabul edilmiştir.